Quay lại

Tập huấn "Tinh hoa điều hành doanh nghiệp"

Thời gian: 28/02/2023 - 28/02/2023

Nhằm giúp các nhà lãnh đạo điều hành (CEO) có được những giải pháp tối ưu trong việc xây dựng, phát triển doanh nghiệp và chuyển giao năng lực lãnh đạo, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Tập đoàn Huấn luyện & Tư vấn triển khai Toppion tổ chức Tập huấn "Tinh hoa điều hành doanh nghiệp", nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 45, thứ Ba ngày 28 tháng 02 năm 2023.

Địa điểm: Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung:

Phần 1: Xây dựng và phát triển trường tồn

- Chiến lược: Tư duy chiến lược, hoạch định chiến lược, truyền thông chiến lược hiệu quả, thực thi chiến lược…

- Văn hóa: Đo lường văn hóa doanh nghiệp hiện tại, xác định văn hóa phù hợp tương lai; truyền thông những giải định ngầm hiểu đến từng nhân viên, xây dựng văn hóa coaching trong tổ chức…

- Hệ thống: Điều lệ, phân quyền, hệ thống cấp bậc, sơ đồ tổ chức, mô tả công việc, quy trình lõi; các nguyên tắc vàng để xây dựng hệ thống quy trình lõi; nghệ thuật tạo ra sự tuân thủ…

- Công nghệ: Tư duy chuyển đổi số, giải quyết những sai lầm trong việc đầu tư và ứng dụng công nghệ, các tiêu chuẩn cần đáp ứng để triển khai thành cồng dự án công nghệ…

- Con người: 5 tư duy lãnh đạo nền tảng, 7 năng lực lãnh đạo toàn cầu, mô hình phát triển năng lực lãnh đạo, những thói quen của lãnh đạo trong việc phát triển nhân tài.

Phần 2: Xoay mình chuyển giao bứt phá

- Phát triển năng lực lãnh đạo;     

- Chuyển giao quyền lực lãnh đạo cho thế hệ kế thừa;

- Lộ trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo;

- Hành vi then chốt dành cho lãnh dạo để chuyển giao quyền lực.

Đối tượng tham dự tập huấn: CEO đang gặp khó khăn trong việc xây dựng & phát triển doanh nghiệp; CEO muốn chuyển giao doanh nghiệp cho đội ngũ kế thừa và các nhà quản lý có mục tiêu trở thành CEO.

Phí đóng góp tham dự: 500.000đ/người (Đã bao gồm ăn trưa và giải khát giữa giờ).

Vui lòng đăng ký tham dự tại đây: https://bit.ly/TinhHoaDN28022023

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Huấn luyện - ITPC

Địa chỉ: số 51 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3910 4730 / 3823 6738 (Số nội bộ: 203) / 090 827 7455 (Ông Dương Linh Thy)

Email: huanluyen@itpc.gov.vn; huanluyenitpc@gmail.com;

thydl@itpc.gov.vn; duong.linhthy@gmail.com

Website: www.itpc.gov.vn