Quay lại

Lớp tập huấn “Vận dụng Hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu ePing trong kinh doanh quốc tế”

Thời gian: 20/08/2021 - 20/08/2021

Với mong muốn hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp cận và vận dụng Hệ thống ePing trong kinh doanh quốc tế; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (CIIS) tổ chức lớp tập huấn “Vận dụng Hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu ePing trong kinh doanh quốc tế” với các nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: 08g00 – 11g00, ngày 20  tháng 8 năm 2021 (thứ Sáu)

Giảng viên:

  • Bà Nguyễn Thị Phượng, Đại diện văn phòng VN Trung tâm Xúc tiến và Đào tạo năng lực phát triển thị trường quốc tế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - Đại học Leipzig, Giảng viên Tiếp cận thị trường của Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC.
  • Bà Trần Xuân Trang, Trưởng phòng Huấn luyện ITPC, Giảng viên Tiếp cận thị trường của Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC.    

Hình thức: trực tuyến trên nền tảng Zoom và livestream facebook của Trung tâm Hội nhập quốc tế TP.HCM, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Đăng ký: http://bit.ly/ePing21

Thông tin liên hệ Ban tổ chức:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) - Phòng Huấn luyện

Người liên hệ: Chị Trâm - 0933 458 099 | trambb@itpc.gov.vn/huanluyenitpc@gmail.com

 

Trung tâm Hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (CIIS)

Người liên hệ: Chị Hạnh - 0773 731 604  | daotaohoinhap.hids@tphcm.gov.vn