Quay lại

25 quốc gia nghèo nhất thế giới, có mặt một đại diện châu Á

Có nhiều cách để đo lường hoạt động kinh tế và độ giàu có của một quốc gia. Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện 25 quốc gia nghèo nhất thế giới dựa trên GDP bình quân đầu người năm 2023 theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo đó, hầu hết các quốc gia nghèo nhất nằm ở châu Phi với 23/25 đại diện. Hai nước còn lại là Yemen ở Trung Đông và Myanmar ở châu Á.

Burundi, với dân số gần 13 triệu người, là một trong những quốc gia nhỏ nhất châu Phi tính theo diện tích. Nước này có GDP bình quân đầu người thấp nhất thế giới, chỉ 308 USD. Giành được độc lập vào năm 1962 sau nhiều năm là thuộc địa của Đức và Bỉ, Burundi vừa trải qua 5 thập kỷ xung đột dân sự và tham nhũng. Tuy nhiên, IMF dự báo kinh tế nước này đang đi theo chiều hướng tích cực nhờ những cải cách về kinh tế gần đây.

Chênh lệch về GDP bình quân đầu người giữa Burundi và quốc gia giàu nhất thế giới - Luxembourg là gần 415 lần.

Quốc gia nghèo thứ hai và thứ ba thế giới là Sierra Leone và Malawi, cũng nằm ở châu Phi với GDP bình quân đầu người lần lượt là hơn 471 USD và 482 USD.

Hai quốc gia không thuộc châu Phi nằm trong danh sách 25 quốc gia nghèo nhất thế giới là Yemen và Myanmar có GDP bình quân đầu người lần lượt là hơn 871 USD và 1.200 USD.

*GDP bình quân đầu người được tính bằng cách chia tổng sản lượng kinh tế của một quốc gia, vùng lãnh thổ (tổng sản phẩm trong nước - GDP) cho tổng dân số của quốc gia, vùng lãnh thổ đó.

Nguồn: Visual Capitalist

Nguồn: Visual Capitalist