Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Văn bản pháp luật mới ban hành » Giao thông vận tải
Giao thông vận tải
 
  Ngày 28.03.2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 16/2019/QĐ-TTg Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
  Ngày 11.01.2019, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
  Ngày 28.7.2017, Bộ GTVT ban hành Thông tư 25/2017/TT-BGTVT Quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thuỷ nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thuỷ nội địa
  Ngày 10.05.2017, Chính phủ ban hanh Nghị định 58/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.
  Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT, ngày 16 tháng 12 năm 2016. Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam
  Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT, ngày 07 tháng 12 năm 2016. Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 295/2016/TT-BTC, ngày 15 tháng 11 năm 2016. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 188/2016/TT-BTC, ngày 08 tháng 11 năm 2016. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng
  Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 32/2016/TT-BGTVT, ngày 07 tháng 11 năm 2016. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành giao thông vận tải
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 25 tháng 11 năm 2016. Về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 199/2016/TT-BTC, ngày 08 tháng 11 năm 2016. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 229/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2016. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
  Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 30/2016/TT-BGTVT, ngày 28 tháng 10 năm 2016. Quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải
  Bộ Giao thông Vận tải - Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định số 633/QĐ-CHK, ngày 27 tháng 4 năm 2016. Về việc ban hành Danh mục các vật phẩm nguy hiểm cấm mang theo người, hành lý lên tàu bay và Danh mục vật phẩm là hàng nguy hiểm được phép mang theo người, hành lý lên tàu bay
  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2016/TT-BTC, ngày 03 tháng 6 năm 2016. Sửa đổi một số điều của Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
  Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, ngày 26 tháng 5 năm 2016. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
  Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư Liên tịch số 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT, ngày 20 tháng 04 năm 2016. Hướng dẫn việc cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng; phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển, cảng thuỷ nội địa, cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không
  Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 1338/QĐ-BGTVT, ngày 29 tháng 04 năm 2016. Ban hành “Quy định tạm thời về việc sử dụng thông tin công bố hàng năm về kết quả thực hiện của các nhà thầu xây lắp và tổ chức tư vấn xây dựng trong công tác lựa chọn nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Giao thông vận tải quản lý”
  Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2016/NĐ-CP, ngày 20 tháng 04 năm 2016. Sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ
  Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT, ngày 20 tháng 10 năm 2015. Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
      1   2   3   4