Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Văn bản pháp luật mới ban hành » Giáo dục - Đào tạo
Giáo dục - Đào tạo
 
  Ngày 16.10.2018, Chính phủ ban hành Nghị định 145/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
  Ngày 6.6.2018, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2018/NĐ-CP Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
  Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2016/NĐ-CP, ngày 15 tháng 6 năm 2016. Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995
  Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015. Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 28 tháng 09 năm 2015. Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 09 năm 2015. Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng
  Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 09 năm 2015. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
  Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2015/NĐ-CP, ngày 08 tháng 09 năm 2015. Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học