Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Cẩm nang xuất khẩu » Công cụ » Kiểm tra kiến thức về xuất khẩu
Kiểm tra kiến thức về xuất khẩu
Lên một mức
 
Công cụ kiểm tra khả năng sẵn sàng xuất khẩu
  Công cụ này giúp bạn tự kiểm tra xem công ty bạn đã chuẩn bị sẳn sàng cho hoạt động xuất khẩu hay chưa trong vòng 5 phút. Bảng kiểm tra này bao gồm 15 câu hỏi. Bạn sẽ có kết quả ngay trên mạng sau khi trả lời xong bảng câu hỏi. Xin lưu ý rằng đây chỉ là bảng câu hỏi để bạn tự kiểm tra năng lực xuất khẩu của công ty. Mục đích là để hướng dẫn bạn chuẩn bị vào thị trường EU bằng những câu giải thích, kiến nghị và địa chỉ kết nối để bạn tự nghiên cứu thực hiện.