About     Sign in newsletter     FAQ     Disclaimer     
                   
You are here: Xuất khẩu » Tin tức » Tin quốc tế
Tin quốc tế
 
Việt Nam kí hiệp định thương mại tự do với Liên minh Á Âu (01-06-2015)
  Liên minh kinh tế Á Âu (EEU) đã kí Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam hôm thứ Sáu, hiệp định đầu tiên mà khối này kí với bên thứ ba, nhằm tăng cường sự hiện diện của khối trên thị trường châu Á.
      1   2