Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Tin tức » Tin xúc tiến - Thương mại - Đầu tư » Năm 2011 » Tháng 12 » Phú Thọ: môi trường đầu tư hấp dẫn
Tin tức
Phú Thọ: môi trường đầu tư hấp dẫn
Tin ngày :  29/12/2011
Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tỉnh Phú Thọ đã và đang nỗ lực lớn để cải thiện môi trường đầu tư, quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư

Năm 2011 được coi là năm cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Phú Thọ. UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành cơ chế một cửa liên thông đối với tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, để thực hiện các thủ tục đầu tư nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả và giảm phiền hà cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư chỉ phải làm thủ tục, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đầu mối chung, đó là Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các dự án nằm ngoài khu công nghiệp) và Ban quản lý các Khu công nghiệp (đối với dự án nằm trong các khu công nghiệp).

Tỉnh Phú Thọ xác định, nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài, là một nhân tố quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu đến năm 2020 đạt được các tiêu chí của tỉnh công nghiệp và là một trong những tỉnh phát triển thuộc nhóm hàng đầu của vùng miền núi Bắc Bộ.

Ưu đãi đầu tư

Các dự án khi đầu tư vào tỉnh Phú Thọ, ngoài việc được hưởng các ưu đãi của Nhà nước, còn được hưởng hỗ trợ đầu tư của tỉnh Phú Thọ và được thực hiện theo cơ chế quản lý một cửa liên thông.

Chính sách ưu đãi về đất:

Nhà đầu tư được quyền lựa chọn địa điểm, diện tích đất phù hợp với quy mô dự án và quy hoạch được duyệt; được quyền lựa chọn hình thức xin giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định hiện hành.

Được miễn toàn bộ tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được phê duyệt (tối đa không quá 3 năm).

Được miễn tiền thuê đất (sau thời gian xây dựng cơ bản và đi vào hoạt động sản xuất) từ 3 đến 15 năm (tùy theo loại dự án và địa bàn đầu tư).

Được giảm tiền thuê sử dụng đất từ 20% đến 50% tùy theo loại dự án và địa bàn đầu tư.

Chính sách ưu đãi thuế:

Được áp dụng mức thuế suất ưu đãi từ 10% đến 20% trong thời gian từ 10 đến 30 năm, tùy theo loại dự án và địa bàn đầu tư.

Được miễn thuế trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 năm và giảm 50% số phải nộp trong 4 đến 9 năm tiếp theo, tùy theo loại dự án và địa bàn đầu tư.

Được miễn thuế nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu đề tạo tài sản cố định của dự án đầu tư theo danh mục và quy định hiện hành.

Các dự án khuyến khích đầu tư được giao mặt bằng sạch (kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng được sử dụng từ nguồn kinh phí tạm ứng trước tiền thuê đất của nhà đầu tư).

Nhà đầu tư có trách nhiệm tự san lấp mặt bằng và được tỉnh xem xét hỗ trợ chi phí với mức từ 10 đến 30 tỷ đồng, tùy theo từng loại, quy mô dự án và địa bàn đầu tư…

Được tạo điều kiện cung cấp các dịch vụ điện, nước đến chân hàng rào dự án.

Được hỗ trợ đầu tư đường giao thông đến ngoài hàng rào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với quy mô tùy theo từng dự án và địa bàn đầu tư.

Được miễn phí hạ tầng trong thời gian xây dựng cơ bản (không quá 3 năm) với các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư và được miễn toàn bộ đối với các dự án phục vụ đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp.

Được hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư khu công nghiệp, khu dịch vụ, khu đô thị với giá trị tùy quy mô dự án.

Các dự án đặc biệt quan trọng đối với tỉnh sẽ được xem xét để có cơ chế hỗ trợ đầu tư riêng.

Được cung cấp miễn phí các tài liệu liên quan đến dự án đầu tư.

Được hỗ trợ các khoản lệ phí về thủ tục hành chính cho việc chuẩn bị đầu tư thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Được miễn phí khi tham gia các hội nghị và các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.

Khi tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư bên ngoài theo chương trình của tỉnh, thì được miễn đóng góp các chi phí chung cho đoàn.

Được hỗ trợ quảng bá trên trang thông tin điện tử của tỉnh.

Tin khác
      1   2   3   4      
 
Đăng ký nhận bản tin
 
 
    Sự kiện mới
 
[ xem tiếp ]