Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Hoạt động ITPC » Hoạt động của Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền thành phố năm 2013
Hoạt động của Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền thành phố năm 2013
Tin ngày :  13/01/2014
Hệ thống Đối thoại doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 42 cơ quan Nhà nước tham gia. Trong đó, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư là Trưởng ban điều hành, giữ vai trò điều phối, giám sát; Có 39 cơ quan (37 đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và 2 đơn vị thuộc Bộ, ngành Trung ương) chịu trách nhiệm giải đáp thắc mắc, đối thoại với doanh nghiệp.

Đến 31/12/2013, Hệ thống có 3.042 đơn vị thành viên, trong đó có 36 Hiệp hội và 3.006 doanh nghiệp (tăng 142 doanh nghiệp so với năm 2012).

Năm 2013, Hệ thống đã nhận và trả lời 954 câu hỏi của DN gửi đến các thành viên Hệ thống. Các đơn vị nhận và trả lời nhiều câu hỏi của doanh nghiệp: Cục Thuế; Bảo hiểm Xã hội; Sở Lao động – Thương binh & Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư…

Năm 2013, ITPC đã tổ chức 12 buổi đối thoại trực tiếp với sự tham dự của 2.610 người  - 1.934 doanh nghiệp, trả lời 524 câu hỏi. Cụ thể:            

P Đối thoại giữa Doanh nghiệp với lãnh đạo Cục Thuế Thành phố vào ngày 20/3/2013 với sự tham dự của 250 doanh nghiệp – 300 người. Đã nhận và trả lời 62 câu hỏi của doanh nghiệp (Đối thoại lần thứ 107).

P Đối thoại tổng hợp giữa Doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao với lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố, Bảo hiểm xã hội Quận 9 và Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động TP.HCM vào ngày 29/3/2013 với sự tham dự của 55 doanh nghiệp – 110 người. Đã nhận và trả lời 15 câu hỏi của doanh nghiệp (Đối thoại lần thứ 108).

P Đối thoại tổng hợp giữa Doanh nghiệp và lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng Bảo hiểm Xã hội Thành phố vào ngày 26/4/2013 với sự tham dự của 180 doanh nghiệp – 220 người nhằm phổ biến Bộ Luật Lao động mới có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2013. Đã nhận và trả lời 58 câu hỏi của doanh nghiệp (Đối thoại lần thứ 109).

P Đối thoại tổng hợp giữa doanh nghiệp với lãnh đạo 5 sở vào ngày 26/6/2013, bao gồm: Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Xây dựng, với sự tham dự của 170 người - 130 doanh nghiệp, trả lời 25 câu hỏi (Đối thoại lần thứ 110).

P Đối thoại tổng hợp vào ngày 28/6/2013, giữa doanh nghiệp Khu Công nghệ cao với Lãnh đạo Cục Thuế, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Chi cục Hải quan Khu chế xuất Linh Trung, Đội Hải quan Khu Công nghệ cao. Với sự tham dự của 70 người - 40 doanh nghiệp, trả lời 16 câu hỏi (Đối thoại lần 111).

P Đối thoại giữa Doanh nghiệp với lãnh đạo Cục Thuế Thành phố vào ngày 25/7/2013 với sự tham dự của 160 doanh nghiệp – 310 người. Đã nhận và trả lời 109 câu hỏi của doanh nghiệp (Đối thoại lần thứ 112).

P Đối thoại giữa doanh nghiệp Khu Công nghiệp – Khu Chế xuất (Hepza) với Lãnh đạo Cục Thuế và Ngân hàng Nhà nước vào ngày 08/8/2013 với sự tham dự của 210 doanh nghiệp – 240 người. Đã nhận và trả lời 38 câu hỏi của doanh nghiệp (Đối thoại lần thứ 113).

P Đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo Cục Thuế và Cục Hải Quan Thành phố vào ngày 16/10/2013 với sự tham dự của 290 người230 doanh nghiệp. Đã trả lời 66 câu hỏi của doanh nghiệp (Đối thoại lần thứ 114).

P Đối thoại tổng hợp giữa doanh nghiệp với lãnh đạo các cơ quan: Cục Công tác phía Nam (Bộ Công Thương); Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Nam (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào ngày 14/11/2013 với sự tham dự của 185 người 140 doanh nghiệp, trả lời 30 câu hỏi (Đối thoại lần thứ 115).

P Đối thoại tổng hợp giữa doanh nghiệp với lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội TP.HCM vào ngày 28/11/2013 với sự tham dự của 300 người – 250 doanh nghiệp, trả lời 40 câu hỏi (Đối thoại lần thứ 116).

P Đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo Tổng Cục Hải quan, Cục Hải quan TP.HCM vào ngày 29/11/2013 với sự tham dự của 210 người - 110 doanh nghiệp, trả lời 12 câu hỏi (Đối thoại lần 117).

P Đối thoại giữa doanh nghiệp với lãnh đạo Cục Thuế vào ngày 19/12/2013  với sự tham dự của 330 người – 280 doanh nghiệp, trả lời 108 câu hỏi (Đối thoại lần 118).

Nhìn chung, các doanh nghiệp đánh giá công tác tổ chức tốt, chu đáo. Các buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và Chính quyền thành phố là cần thiết, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp nắm bắt những quy định chủ trương mới, giải quyết những khó khăn. Các Sở ngành tham dự cũng đã đối thoại thẳng thắn, trả lời đầy đủ, rõ ràng. Các vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm và gặp nhiều khó khăn là thuế, hải quan, thủ tục đăng ký đầu tư kinh doanh, bảo hiểm xã hội, lao động và các chương trình hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố.

Tin khác
 
Đăng ký nhận bản tin
 
 
    Sự kiện mới
 
[ xem tiếp ]