Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Hoạt động ITPC » ITPC quán triệt chính sách của Đảng
ITPC quán triệt chính sách của Đảng
Tin ngày :  25/03/2014
Ngày 18/3/2014 vừa qua, toàn thể đảng viên, cán bộ nhân viên của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) đã tham dự buổi học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành trung ương Đảng công sản Việt Nam khóa XI.

Ngày 18/3/2014 vừa qua, toàn thể đảng viên, cán bộ nhân viên của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) đã tham dự buổi học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI.

Báo cáo viên, Đồng chí Vũ Hữu Minh – Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối dân chính đảng, Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố đã báo cáo tổng quan về kết quả ba năm thực hiện Nghị quyết đại hội XI và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội các năm 2014 và 2015. Bên cạnh nội dung chính, báo cáo viên còn phổ biến các nét đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Đồng chí Vũ hữu Minh còn thông tin về một số vấn đề về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua.

Với nhiệm vụ được giao xúc tiến thương mại và đầu tư, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, ITPC luôn bám sát chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban trong mọi hoạt động. Bên cạnh việc nâng cao chuyên môn,  đội ngũ cán bộ nhân viên ITPC luôn quán triệt Nghị Quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế nhằm thực hiện thành công mục tiêu , nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội của Đảng đề ra.

Tin khác
 
Đăng ký nhận bản tin
 
 
    Sự kiện mới
 
[ xem tiếp ]