Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Câu hỏi thường gặp » Công ty A là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhập hàng từ nước ngoài về lưu tại kho ngoại quan, sau đó xuất bán cho tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì Công ty A sẽ thuộc đối tượng chịu thuế nào?
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 
Câu hỏi: Công ty A là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhập hàng từ nước ngoài về lưu tại kho ngoại quan, sau đó xuất bán cho tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì Công ty A sẽ thuộc đối tượng chịu thuế nào?
Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC, thông tư số 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính: Trường hợp Công ty A (tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) nhập hàng từ nước ngoài về lưu tại kho ngoại quan, sau đó xuất bán cho tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì Công ty A thuộc đối tượng không chịu thuế nhà thầu.

Các câu hỏi thường gặp khác
 
    Bí quyết mới  
[ xem tiếp ]