Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Câu hỏi thường gặp » Doanh nghiệp tôi bán hàng cho công ty nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam. Doanh nghiệp tôi không ký hợp đồng mà chỉ có thỏa thuận bằng văn bản, không có tờ khai hải quan hàng xuất khẩu, chỉ có chứng từ thanh tóan tiền hàng từ nước ngoài và hóa đơn GTGT. Xin vui lòng cho hỏi, trường hợp này doanh nghiệp xuất hóa đơn cho công ty nước ngoài với thuế suất là 10% hay không chịu thuế?
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 
Câu hỏi: Doanh nghiệp tôi bán hàng cho công ty nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam. Doanh nghiệp tôi không ký hợp đồng mà chỉ có thỏa thuận bằng văn bản, không có tờ khai hải quan hàng xuất khẩu, chỉ có chứng từ thanh tóan tiền hàng từ nước ngoài và hóa đơn GTGT. Xin vui lòng cho hỏi, trường hợp này doanh nghiệp xuất hóa đơn cho công ty nước ngoài với thuế suất là 10% hay không chịu thuế?
Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, các trường hợp cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu hoặc hàng hoá được coi như xuất khẩu hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17 Thông tư này nếu đã có xác nhận của cơ quan Hải quan (đối với hàng hóa xuất khẩu) nhưng không có đủ các thủ tục, hồ sơ khác đối với từng trường hợp cụ thể thì không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Riêng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp và hàng hoá xuất khẩu tại chỗ, nếu không có đủ một trong các thủ tục, hồ sơ theo quy định thì phải tính và nộp thuế GTGT như hàng hóa tiêu thụ nội địa. Đối với cơ sở kinh doanh có dịch vụ xuất khẩu nếu không đáp ứng điều kiện về thanh toán qua ngân hàng hoặc được coi như thanh toán qua ngân hàng thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế đầu vào".

Trường hợp của Quý Công ty bán hàng cho công ty nước ngoài nhưng theo chỉ định bên nước ngoài là giao hàng tại Việt Nam, nếu Công ty không ký hợp đồng (chỉ có thỏa thuận bằng văn bản), không có Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ theo quy định thì khi bán hàng phải áp dụng thuế suất thuế GTGT theo mặt hàng như bán hàng trong nước.

Các câu hỏi thường gặp khác
 
    Bí quyết mới  
[ xem tiếp ]