Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Câu hỏi thường gặp » Lương giám đốc cty TNHH MTV không được đưa vào chi phí hợp lý nhưng trường hợp người giám đốc đó trực tiếp điều hành sản xuất thì lương giám đốc có được đưa vào chi phí hợp lệ không?
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 
Câu hỏi: Lương giám đốc cty TNHH MTV không được đưa vào chi phí hợp lý nhưng trường hợp người giám đốc đó trực tiếp điều hành sản xuất thì lương giám đốc có được đưa vào chi phí hợp lệ không?
Trả lời:

Trường hợp cty TNHH MTV mà giám đốc chỉ là người đại diện, không phải chủ sở hữu (cty TNHH MTV sở hữu nhà nước, cty TNHH MTV sở hữu tư nhân thuê giám đốc điều hành) thì lương giám đốc được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Các câu hỏi thường gặp khác
 
    Bí quyết mới  
[ xem tiếp ]