Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Câu hỏi thường gặp » Doanh nghiệp trong thời gian chuyển quận, đã có giấy ĐKKD và ĐKT ở địa chỉ mới nên DN lên gặp cán bộ QL thuế cũ để nộp HS chuyển quận, tại đây cán bộ QL thuế yêu cầu doanh nghiệp hủy hóa đơn và quyết toán doanh nghiệp mà không nói thời gian bao lâu mới quyết toán xong để doanh nghiệp chuyển quận mới và mua hóa đơn. Trong thời gian này doanh nghiệp có bán hàng và vẫn viết hóa đơn ở quận cũ thì bị cán bộ thuế nói là sẽ phạt vì đã có giấy ĐKKD và ĐKT mới (con dấu vẩn ở địa chỉ cũ). Vậy trong thời gian chuyển thuế đi doanh nghiệp phải đóng cửa và không được bán hàng phải không? Nếu được bán hàng doanh nghiệp phải xuất hóa đơn thế nào trong khi đó theo quy định bán hàng không xuất hóa đơn sẽ bị phạt.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 
Câu hỏi: Doanh nghiệp trong thời gian chuyển quận, đã có giấy ĐKKD và ĐKT ở địa chỉ mới nên DN lên gặp cán bộ QL thuế cũ để nộp HS chuyển quận, tại đây cán bộ QL thuế yêu cầu doanh nghiệp hủy hóa đơn và quyết toán doanh nghiệp mà không nói thời gian bao lâu mới quyết toán xong để doanh nghiệp chuyển quận mới và mua hóa đơn. Trong thời gian này doanh nghiệp có bán hàng và vẫn viết hóa đơn ở quận cũ thì bị cán bộ thuế nói là sẽ phạt vì đã có giấy ĐKKD và ĐKT mới (con dấu vẩn ở địa chỉ cũ). Vậy trong thời gian chuyển thuế đi doanh nghiệp phải đóng cửa và không được bán hàng phải không? Nếu được bán hàng doanh nghiệp phải xuất hóa đơn thế nào trong khi đó theo quy định bán hàng không xuất hóa đơn sẽ bị phạt.
Trả lời:

Trường hợp của cty Cục Thuế TP đã có văn bản số 4585/CT-TTHT ngày 20/7/2010 hướng dẫn về việc mua hóa đơn khi chuyển cơ quan thuế quản lý trong địa bàn thành phố,

Trích CV 4585:

"II/ Về thủ tục chuyển cơ quan thuế quản lý trực tiếp và thủ tục mua hóa đơn khi NNT chuyển đổi trụ sở chính tại địa bàn khác (quận, huyện) nhưng cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Căn cứ Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/05/2007 của BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý về đăng ký thuế;

- Căn cứ Thông tư số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/07/2008 của liên Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, BTC và Bộ Công An hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh Nghiệp;

- Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002, Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của BTC hướng dẫn về chế độ hóa đơn chứng từ;

- Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-CT-KK ngày 15/01/2008 của Cục Thuế TP về việc ban hành Quy trình tạm thời về trình tự, thủ tục quản lý thuế đối với doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh;  Để đơn giản thủ tục hành chính về trình tự thủ tục chuyển quản lý thuế và thủ tục mua hóa đơn đối với NNT chuyển địa điểm kinh doanh, Cục Thuế TP tạm thời hướng dẫn như sau:

1/ Trường hợp chuyển đổi địa điểm kinh doanh nhưng không làm thay đổi cơ quan thuế trực tiếp quản lý:

Chậm nhất trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế chứng nhận doanh nghiệp thay đổi trụ sở kinh doanh chính, NNT có văn bản thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý để tiến hành làm thủ tục hủy hóa đơn cũ để mua lại hóa đơn mới ghi địa chỉ mới (thủ tục hủy và mua được tiến hành trong cùng 1 ngày)

Trường hợp NNT đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, nếu số lượng hóa đơn tự in chưa sử dụng còn quá nhiều, muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đã in (để tránh lãng phí và do chưa in kịp hóa đơn ghi địa chỉ mới) thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý đề nghị tiếp tục sử dụng hóa đơn đã in với số lượng, quyền chưa sử dụng hết. Khi sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới phải đóng thêm dấu hình chữ nhật tên cơ sở kinh doanh và địa chỉ mới tại phần tên cty và địa chỉ đã ghi trên hóa đơn. NNT không phải làm thủ tục thanh hủy hóa đơn còn chưa sử dụng ghi địa chỉ cũ.

2/ Trường hợp chuyển đổi địa điểm kinh doanh làm thay đổi cơ quan thuế trực tiếp quản lý:

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế chứng nhận doanh nghiệp thay đổi trụ sở kinh doanh chính, NNT có văn bản thông báo đến cơ quan thuế nơi chuyển đi và cơ quan thuế nơi chuyển đến biết việc thay đổi trụ sở:

2.1/ Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi:

- Thực hiện thanh hủy, thu hồi hóa đơn chưa sử dụng của doanh nghiệp (biên bản – mẫu số 06).

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản sao giấy chứng đăng ký kinh doanh thay đổi địa điểm, cơ quan thuế nơi chuyển đi phải có trách nhiệm làm thủ tục bàn giao toàn bộ hồ sơ theo quy định tại điểm 2 mục II phần C Quy định tạm tạm thời về trình tự, thủ tục quản lý thuế đối với doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 580/QĐ-CT-KK

2.1/ Tại cơ quan thuế nới chuyển đến:

- Tiếp nhận quản lý đối tượng nộp thuế khi nhận được bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi địa điểm kinh doanh do NNT nộp để thông báo cho cơ quan thuế : đưa NNT vào danh sách quản lý của cơ quan thuế, phân công các bộ phận chức năng có liên quan quản lý NNT và chuận bị tiếp nhận hồ sơ do cơ quan thuế nơi đi bàn giao

- Trường hợp NNT có đơn xin mua hóa đơn, thì tiến hành xác minh địa điểm kinh doanh của NNT theo mẫu biên bản số 04 (mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/1999 của BTC) để làm thủ tục bán hóa đơn cho NNT.

- Trường hợp cơ quan thuế nơi đi chưa thực hiện bàn giao hồ sơ đúng hạn (5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của NNT) thì cơ quan thuế nơi đến vẫn phải giải quyết bán hóa đơn cho NNT đồng thời có văn bản gửi cơ quan thuế nơi đi đề nghị khẩn trương bàn giao hồ sơ của NNT."

Theo trình bày cty chỉ mới làm việc thông qua trao đổi với cán bộ thuế; do vậy, đề nghị cty phải có văn bản gửi cơ quan thuế nơi chuyển đi, thực hiện các bước thủ tục theo hướng dẫn trên.

Các câu hỏi thường gặp khác
 
    Bí quyết mới  
[ xem tiếp ]