Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Câu hỏi thường gặp » Cty tiến hành ký hợp đồng lao động cho nhân viên, khi ký hợp đồng lao động thì phải tiến hành mua bảo hiểm cho nhân viên. Do nhân viên này đang nhận lương hươu. Vậy khi kí hợp đồng lao động cho nhân viên này tôi không đăng kí mua bảo hiểm cho nhân viên này có được không?
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 
Câu hỏi: Cty tiến hành ký hợp đồng lao động cho nhân viên, khi ký hợp đồng lao động thì phải tiến hành mua bảo hiểm cho nhân viên. Do nhân viên này đang nhận lương hươu. Vậy khi kí hợp đồng lao động cho nhân viên này tôi không đăng kí mua bảo hiểm cho nhân viên này có được không?
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động thì Hợp đồng lao động giao kết với người đang hưởng lương hưu hàng tháng và người làm việc có thời hạn dưới 3 tháng thì ngoài phần tiền lương theo công việc, người lao động còn được người sử dụng lao động thanh toán khoản tiền tính theo tỷ lệ phần trăm (%) so với tiền lương theo hợp đồng lao động, gồm:

a) Bảo hiểm xã hội: từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến tháng 12/2009 là 15%; từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2011 là 16%; từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2013 là 17%; từ tháng 1/2014 trở đi là 18%.

b) Bảo hiểm y tế 2%. Khi Chính phủ quy định tăng mức đóng bảo hiểm y tế đối với người sử dụng lao động thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.

c) Nghỉ hàng năm 4%.

d) Tiền tàu xe đi lại khi nghỉ hàng năm do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Đối chiếu quy định đã nêu thì trường hợp người lao động của cty thuộc đối tượng hưởng lương hưu hàng tháng, do đó cty và người lao động không phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định nhưng cty có nghĩa vụ phải thanh toán các khoản nêu trên vào tiền lương hàng tháng cho người lao động.

Các câu hỏi thường gặp khác
 
    Bí quyết mới  
[ xem tiếp ]