Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Câu hỏi thường gặp » Tiền lương của Giám đốc cty TNHH 1 thành viên cũng chính là thành viên sáng lập cty, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của cty có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp không? Nếu có thì chứng từ chứng minh là gì? Vì đối với người lao động khác thì giám đốc thay mặt cty để ký hợp đồng lao động với họ, nhưng đối với giám đốc thì xử lý thế nào để được tính vào chi phí hợp lý?
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 
Câu hỏi: Tiền lương của Giám đốc cty TNHH 1 thành viên cũng chính là thành viên sáng lập cty, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của cty có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp không? Nếu có thì chứng từ chứng minh là gì? Vì đối với người lao động khác thì giám đốc thay mặt cty để ký hợp đồng lao động với họ, nhưng đối với giám đốc thì xử lý thế nào để được tính vào chi phí hợp lý?
Trả lời:

Căn cứ tiết d điểm 2.5, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định các khoản chi không được trừ khí xác định thu nhập chịu thuế:

"Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ cty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ";

Căn cứ quy định nêu trên, tiền lương của giám đốc cty TNHH một thành viên (chủ doanh nghiệp) không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Các câu hỏi thường gặp khác
 
    Bí quyết mới  
[ xem tiếp ]