Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Câu hỏi thường gặp » Cty nộp thuế GTGT, thuế TNCN trễ nên bị phạt do nộp trễ hạn. Vậy khoản tiền phạt này có được đưa vào chi phí phi xác định thuế TNDN không?
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 
Câu hỏi: Cty nộp thuế GTGT, thuế TNCN trễ nên bị phạt do nộp trễ hạn. Vậy khoản tiền phạt này có được đưa vào chi phí phi xác định thuế TNDN không?
Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC hướng dẫn về thuế thu nhập DN (TNDN); Khoản tiền phạt chậm nốp tiền thuế không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Các câu hỏi thường gặp khác
 
    Bí quyết mới  
[ xem tiếp ]