Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Câu hỏi thường gặp » Cty em có nhận hóa đơn của khách hàng về thì thầy đôi lúc ko có chữ ký của người lập (hoặc có chữ ký người lập mà ko có ghi họ tên), chỉ có giám đốc ký và đóng dấu ghi họ tên vậy có được không? hóa đơn mình viết cho khách hàng ở xa, phải xé là đưa cho họ hóa đơn đỏ vì vậy khách hàng có thể ký trực tiếp trên hóa đơn đỏ đó có được không? người lập, giám đốc có thể ký trực tiếp lên hóa đơn đỏ được không? hóa đơn đỏ ko có chữ ký và họ tên người mua được không?
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 
Câu hỏi: Cty em có nhận hóa đơn của khách hàng về thì thầy đôi lúc ko có chữ ký của người lập (hoặc có chữ ký người lập mà ko có ghi họ tên), chỉ có giám đốc ký và đóng dấu ghi họ tên vậy có được không? hóa đơn mình viết cho khách hàng ở xa, phải xé là đưa cho họ hóa đơn đỏ vì vậy khách hàng có thể ký trực tiếp trên hóa đơn đỏ đó có được không? người lập, giám đốc có thể ký trực tiếp lên hóa đơn đỏ được không? hóa đơn đỏ ko có chữ ký và họ tên người mua được không?
Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của BTC  hướng dẫn về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn;

1) Hóa đơn được dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tính chi phí hợp lý, thanh toán tiền phải là:

- Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng).

- Hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn.

- Số liệu chữ viết, đánh máy hoặc in trên hóa đơn phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định, không bị tẩy xóa, sửa chữa.

2) Việc ký trên hóa đơn có thể dùng giấy lót ký một lần in sang các liên khác hoặc ký trực tiếp từng liên.

3) Đối với việc mua hàng không trực tiếp như: mua hàng qua điện thoại, FAX thì bên mua hàng không phải ký trên hóa đơn nhưng ghi rõ là hàng mua qua điện thoại, FAX...

Các câu hỏi thường gặp khác
 
    Bí quyết mới  
[ xem tiếp ]