Giới thiệu     Đăng ký nhận bản tin     Câu hỏi thường gặp     Disclaimer     
                   
Bạn đang ở: Xuất khẩu » Câu hỏi thường gặp » Xin giải thích về việc có được công nhận C/O form D cho trường hợp dưới đây hay không? - Hàng được sản xuất tại Indonesia bởi công ty A, giao hàng cho cty B tại Singapore.- Số hàng trên tiếp tục được xuất khẩu sang Việt Nam theo hợp đồng Ngoại thương giữa công ty C (tại Singapore) và cty Việt Nam. Cục Hải quan Singapore phát hành C/O form D xác nhận lô hàng được giao có xuất xứ Indonesia.Xin hỏi: khi nhập khẩu lô hàng trên, cty Việt Nam có được hưởng ưu đãi về thuế Nhập khẩu theo C/O form D hay không? chúng tôi có cần xuất trình thêm các giấy tờ gì khác khi làm thủ tục Nhập khẩu hay không?
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 
Câu hỏi: Xin giải thích về việc có được công nhận C/O form D cho trường hợp dưới đây hay không? - Hàng được sản xuất tại Indonesia bởi công ty A, giao hàng cho cty B tại Singapore.- Số hàng trên tiếp tục được xuất khẩu sang Việt Nam theo hợp đồng Ngoại thương giữa công ty C (tại Singapore) và cty Việt Nam. Cục Hải quan Singapore phát hành C/O form D xác nhận lô hàng được giao có xuất xứ Indonesia.Xin hỏi: khi nhập khẩu lô hàng trên, cty Việt Nam có được hưởng ưu đãi về thuế Nhập khẩu theo C/O form D hay không? chúng tôi có cần xuất trình thêm các giấy tờ gì khác khi làm thủ tục Nhập khẩu hay không?
Trả lời:

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi về việc hướng dẫn thủ tục hải quan & chính sách ưu đãi về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu có C/O form D như sau:
Theo Quy chế kèm theo Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 của Bộ Thương mại về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam – mẫu D, tại khoản b, Điều 10 Phụ lục 2 của Quy chế có qui định: “Cơ quan cấp của nước thành viên ASEAN thứ ba có thể cấp C/O Mẫu D giáp lưng (back to back) với điều kiện kèm theo C/O Mẫu D gốc hợp lệ, nếu người xuất khẩu xin giấy chứng nhận này khi hàng rời cảng, riêng Thái Lan và Malaysia có thể yêu cầu cung cấp thêm một số chứng từ bổ sung.”
Việc kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ được qui định tại điểm 3.4.III, Mục 1, Phần B Thông tư số: 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005
của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.
Như vậy, C/O form D hợp lệ là C/O có nội dung phù hợp các chứng từ của bộ hồ sơ hải quan của lô hàng được cấp C/O và C/O đó được cấp theo đúng qui định của Quy chế kèm theo Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM. Để xác định C/O đó hợp lệ hay không phải căn cứ vào bộ hồ sơ cụ thể của lô hàng nhập khẩu có C/O đó. Thẩm quyền kiểm tra, xem xét chấp nhận C/O hợp lệ thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi mở tờ khai.
Mọi vướng mắc liên quan đến Quy chế xuất xứ như nước xuất khẩu, nước thành viên thứ 3, C/O giáp lưng… người hỏi có thể liên hệ trực tiếp với Bộ Công thương để được giải thích thêm.
( Trả lời ngày 28/5/2008)

Các câu hỏi thường gặp khác
 
    Bí quyết mới  
[ xem tiếp ]